plende

Co to są pompy lekowe?

Nie każdy chory może być poddany zabiegowi DBS. Przeprowadzenie takiego zabiegu wbrew wskazaniom lub przy istniejących przeciwwskazaniach może przynieść choremu wiele szkody i pogorszyć jego stan. Alternatywę dla DBS stanowią terapie infuzyjne, przeznaczone dla chorych w zaawansowanym stadium choroby.

Pompa lewodopowa

Pierwszą z nich jest pompa lewodopowa. Metoda ta polega na podawaniu lewodopy poprzez specjalny cewnik bezpośrednio do miejsca jej wchłaniania czyli do dwunastnicy. Cewnik założony jest dojelitowo przez mały otwór w powłokach brzusznych. Lewodopa w postaci żelowej pompowana jest przez specjalną pompę, co pozwala ustalić indywidualną dawkę leku dla pacjenta i wprowadzać ją ze stałą prędkością uzyskując stabilne jej wchłanianie a tym samym stałe stężenie we krwi. Efekt terapeutyczny również jest stały a nie skokowy, jak w przypadku pobierania tabletek doustnych. Terapia lewodopą w postaci żelu jest niezwykle skuteczną metodą objawowego leczenia choroby Parkinsona znacznie poprawiającą sprawność ruchową. Pozwala uniknąć naprzemiennych okresów ON i OFF oraz uciążliwych dyskinez. Niedogodnościami tej metody jest konieczność noszenia przy sobie pompy i założony cewnik w powłokach brzusznych. W porównaniu z istotną poprawą jakości życia chorych po zastosowaniu pompy lewodopowej, ograniczenia te mają dla nich mniejsze znaczenie. Zaletą tej terapii jest również fakt mniejszej ilości przeciwwskazań niż do leczenia operacyjnego. Chorzy, którzy nie kwalifikują się do DBS mogą zatem wciąż uzyskać poprawę dzięki leczeniu pompą lewodopową. Powikłania terapii są rzadkie i związane są z techniczną stroną założenia cewnika dojelitowego.

Pompa apomorfinowa

Kolejną metodą leczenia jest stosowanie apomorfiny (substancji będącej agonistą dopaminy) w postaci ciągłego podskórnego wlewu za pomocą pompy. Pod skórę brzucha wkłuwa się specjalną igłę połączoną z cewnikiem. Apomorfina pompowana jest w sposób stały w dawce ustalonej indywidualnie. Metoda ta jest również bardzo skuteczna i pozwala na utrzymanie stałej sprawności ruchowej. Osoby, które nie kwalifikują się do zabiegu DBS i nie mają objawów psychotycznych, mogą uzyskać poprawę sprawności ruchowej dzięki tej właśnie terapii. Możliwe objawy uboczne stosowania pompy apomorfinowej są głównie związane z działaniem leku (wymioty, pobudzenie) i reakcją skóry na wlew (zmiany skórne w miejscu wkłucia).

Zaletą terapii pompami dopaminową i apomorfinową jest ich odwracalność i możliwość modyfikacji dawki w zależności od efektu terapeutycznego i ewentualnych objawów ubocznych.

 
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności