plende

W 2001 r ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Staż podyplomowy odbywałam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.

W 2002r rozpoczęłam pracę w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego w Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Tam realizowałam specjalizację z neurologii, równocześnie będąc słuchaczką Studium Doktoranckiego Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie asystentem Kliniki.

W 2006r uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Moja praca doktorska dotyczyła zaburzeń snu w chorobie Parkinsona. Tytuł specjalisty neurologa uzyskałam w 2009r

Od początku pracy zawodowej moje zainteresowania dotyczyły schorzeń neurodegeneracyjnych i zaburzeń ruchowych (tzw movement disorders) - choroby Parkinsona i innych parkinsonizmów, ruchów mimowolnych, tików, dystonii, choroby Huntingtona i zespołu niespokojnych nóg.
Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach szkoleniowych i konferencjach w kraju i za granicą.
Od ponad 10 lat zajmuję się kwalifikacją i prowadzeniem chorych po zabiegu Głębokiej Stymulacji Mózgu (DBS). Jestem ekspertem w tej dziedzinie, wykładowcą, autorem poradnika dla pacjentów i lekarzy dotyczącego DBS w chorobie Parkinsona. Prowadzę także pacjentów z zespołami bólowymi po zabiegu Stymulacji Rdzenia Kręgowego (SCS).

Od wielu lat zajmuję się także leczeniem toksyną botulinową w spastyczności, dystonii oraz zespołach bólowych.

W 2012r zakończyłam pracę w Klinice. Następnie przez pół roku pracowałam w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czernichowie, gdzie utworzyłam pierwszy w Polsce oddział kompleksowej opieki dla pacjentów z chorobą Parkinsona. Z przyczyn niezależnych, głównie braku finansowania, oddział ten przestał istnieć, a ja zakończyłam współpracę z ośrodkiem w Czernichowie. Nie przestałam jednak aktywnie wspierać organizacje pacjentów z chorobą Parkinsona w tworzeniu tego typu placówek. Wraz z innymi ekspertami z zakresu choroby Parkinsona biorę udział w spotkaniach i debatach dotyczących poprawy opieki nad chorymi, zwłaszcza w zaawansowanej fazie choroby.

Od kilku lat pracuję tylko w praktyce prywatnej, w Katowicach, Oświęcimiu i Krakowie. Zajmuję się leczeniem pacjentów ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi, przede wszystkim jednak z chorobami neurodegeneracyjnymi, parkinsonizmem, zaburzeniami ruchowymi oraz z przewlekłymi zespołami bólowymi o różnej etiologii.

Aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie leczenia toksyną botulinową zespołów bólowych, zwłaszcza głowy i twarzy, w 2013r ukończyłam studia podyplomowe "Medycyna bólu" Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, a w 2017r studia podyplomowe „Medycyna estetyczna” Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Jestem ekspertem i krajowym mentorem Allergan Medical Institute w zakresie terapii toksyną botulinową przewlekłej migreny. Jestem też wykładowcą i szkoleniowcem certyfikującym lekarzy neurologów i lekarzy medycyny estetycznej w tym zakresie.

Wciąż aktywnie pracuję naukowo. Jestem współautorką kilkudziestu prac naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kilku rozdziałów książkowych oraz licznych doniesień zjazdowych. Dzielę się swoją wiedzą i jestem cenionym wykładowcą na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych.

Jestem członkiem zarządu i skarbnikiem Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, International Neuromodulation Society i International Neurotoxin Association.

Działam społecznie, aktywnie wspieram organizacje pacjentów, kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące choroby Parkinsona oraz zespołów bólowych.

© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności