plende

Jaki jest sposób podania leku?

Toksyna botulinowa w leczeniu przewlekłej migreny jest podawana w formie zastrzyków bardzo cienką i krótką igłą - obustronnie w okolice czołowe, skroniowe, potyliczne oraz w okolice karku. Podanie leku zazwyczaj nie jest bolesne, a efekty uboczne terapii praktycznie nie występują.

Jaki jest aktualny protokół podawania toksyny botulinowej w terapii przewlekłej migreny?

Opracowany dla potrzeb badania PREEMPT i aktualnie obowiązujący protokół leczenia, powstał na bazie ponad 10-letnich doświadczeń i obserwacji chorych, efektów terapeutycznych i możliwych objawów ubocznych wynikających z lokalizacji miejsc iniekcji. Dzięki temu stworzono ujednolicony schemat wykonywania iniekcji, który jednak należy rozpatrywać w odniesieniu do indywidualnej anatomii mięśni twarzy, głowy i szyi pacjenta. Protokół obejmuje 31 koniecznych iniekcji (w stałych miejscach i w stałej dawce, łącznie 155U „fixed-site, fixed-dose") oraz 8 dodatkowych, opcjonalnych dawek dodatkowych (łącznie 40U, w miejsca największego bólu i tkliwości - „follow-the pain”).

Całkowita dawka terapeutyczna wynosi zatem od 155U do 195 jednostek leku, a na jedno podanie potrzeba 2 ampułek leku (zawierających po 100 jednostek onabotulinumtoxin - preparat BOTOX). [Blumenfeld AM, 2017].
 
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności