plende

Jak można rozpoznać migrenę?

Migrenę zwykle rozpoznaje się na podstawie obrazu klinicznego, który jest bardzo charakterystyczny. To jednostronny (rzadziej obustronny lub naprzemienny) ból głowy, zlokalizowany za gałką oczną, w okolicy czołowej i skroniach, o dużym natężeniu i pulsującym, rozpierającym charakterze. Cechą znamienną jest
występowanie objawów towarzyszących: aury migrenowej (do 35% chorych), nudności, wymiotów i wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Rozpoznanie tego schorzenia jest ustalane na podstawie kryteriów klinicznych po wcześniejszym wykluczeniu wtórnych przyczyn bólu głowy [Headache Classification Committee of the International Headache Society [2013]. Z uwagi na podobieństwo migreny do wielu innych, nierzadko groźnych chorób, diagnoza musi być postawiona przez specjalistę neurologa. To właśnie brak właściwego rozpoznania jest często barierą dla prawidłowego leczenia przewlekłej migreny. Okazuje się bowiem, że tylko ok. 36% chorych spełniających kryteria rozpoznania migreny przewlekłej otrzymują taką diagnozę podczas konsultacji przez specjalistę z zakresu bólów głowy, a tylko ok. 16% takich chorych otrzymuje trafną diagnozę od lekarzy nie będących specjalistami z zakresu bólów głowy.

 

Tabela 1. Kryteria rozpoznania migreny.

Migrena bez aury

A. Przynajmniej 5 napadów spełniających kryteria B-D

B. Napad bólu trwa 4-72 h (nieleczony lub nieskutecznie leczony)

C. Ból ma ≥2 charakterystyczne cechy:

1. jednostronna lokalizacja

2. pulsujący charakter

3. średni lub duży stopień nasilenia

4. zwykła aktywność fizyczna nasila ból

D. Podczas bólu występuje ≥1 z następujących objawów:

1. nudności i/lub wymioty

2. nadwrażliwość na światło i dźwięki

E. Objawy nie spełniają innych kryteriów klasyfikacji ICHD-3 (nie mogą być wytłumaczone innym schorzeniem)

Migrena z aurą

A. Przynajmniej 2 napady spełniające kryteria B i C

B. ≥1 z następujących w pełni odwracalnych objawów aury:

1. zaburzenia wzrokowe;

2. zaburzenia czucia;

3. zaburzenia mowy/językowe;

4. zaburzenia ruchowe;

5. zaburzenia z pnia mózgu;

6.  zaburzenia siatkówkowe

C. ≥2 cechy charakterystyczne:

1. ≥1 objaw aury nasila się stopniowo w czasie ≥5 min,  i/lub ≥2     

objawy występują kolejno po sobie

2. każda aura trwa 5-60 min

3. ≥1 objaw aury jest jednostronny

4. ból głowy po aurze w czasie <60 min

D. Objawy nie spełniają innych kryteriów klasyfikacji ICHD-3 (nie mogą być wytłumaczone innym schorzeniem)

Migrena przewlekła

A. Ból głowy (typu napięciowego i/lub migrenowego) w czasie  ≥15 dni /mies przez >3 mies spełniający kryteria B i C

B. U chorych, u których wstąpiły ≥5 ataki spełniające kryteria B-D dla 1.1 Migreny bez aury  i/lub kryteria B i C  dla 1.2 Migreny z aurą

C. W czasie ≥8 dni/mies przez >3 mies występują jakiekolwiek z wymienionych:

1. kryteria C i D dla 1.1 Migreny bez aury

2. kryteria  B i C for 1.2 Migreny z aurą

3. przekonanie, że na początku trwania choroby napady miały charakter migrenowy i reagowały na tryptany lub pochodne ergotaminy

D. Objawy nie spełniają innych kryteriów klasyfikacji ICHD-3 (nie mogą być wytłumaczone innym schorzeniem)

Czy należy wykonać inne badania neurologiczne?

Poza w/w kryteriami klinicznymi rozpoznania migreny, w diagnostyce neurologicznej może zaistnieć konieczność wykonania badań neuroobrazowych (rezonans magnetyczny lub tomografia głowy), neurofizjologicznych (EEG, usg doppler tętnic wewnątrzczaszkowych w kierunku PFO) lub innych, o których decyduje lekarz.

 
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności