plende

Jakie są przeciwwskazania do leczenia toksynąbotulinową?

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do leczenia jest:

  • nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (albumina ludzka i 0,9% chlorek sodu)
  • zakażenie w miejscu podania leku

Względnymi przeciwwskazaniami do leczenia są wszelkie stany kliniczne, w których zastosowanie toksyny botulinowej może spowodować nadmierne osłabienie mięśni, a więc:

  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego - myasthenia gravis czy zespół Lamberta-Eatona
  • obwodowe neuropatie ruchowe, np. stwardnienie zanikowe boczne albo neuropatie ruchowe
  • leczenie antybiotykami aminoglikozydowymi, spektromycyną lub lekami wpływającymi na płytkę nerwowo-mięśniową

Czy toksynę botulinową można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Z uwagi na brak danych klinicznych nie należy stosować leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz u osób poniżej 18 r.ż. [Charakterystyka produktu leczniczego Botox®, 2015]

© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności