plende

Aktywnie uczestniczę w wielu projektach naukowych. Współpracuję z wiodącymi ośrodkami naukowymi m.in. z Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu, gdzie realizowane są projekty dotyczące analizy ruchu pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegach DBS, a także z Instytutem Onkologii w Gliwicach realizując projekt leczenia pacjentów z drżeniową postacią choroby Parkinsona przy pomocy CyberKnife.
Od wielu lat zaangażowana jestem w międzynarodowe projekty dotyczące genetycznych aspektów schorzeń neurodegeneracyjnych - choroby Huntingtona (EURO-HD REGISTRY) i choroby Parkinsona (GEO-PD CONSORTIUM).

W chwili obecnej najważniejszym projektem międzynarodowym realizowanym wspólnie z Allergan Medical Institute jest program edukacyjny podnoszący kwalifikacje lekarzy w zakresie stosowania toksyny botulinowej typu A (BOTOX) w leczeniu przewlekłej migreny. Jestem jedną z 15 osób w Europie (Allergan Medical Institute Mentors) identyfikowanych jako eksperci w tej terapii, odpowiedzialnych za proces edukacyjny z zakresu stosowania toksyny botulinowej w przewlekłej migrenie. Szkolę i certyfikuję lekarzy.

Trzystopniowe warsztaty naukowo-szkoleniowe dla neurologów organizowane są cyklicznie w największych miastach Polski - Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, co daje mi wielką satysfakcję i skłania do podejmowania kolejnych działań edukacyjnych.

W ramach projektu edukacyjnego Allergan Medical Institute dwukrotnie gościliśmy w Polsce Prof. Andrew Blumenfelda – dyrektora Headache Center w San Diego (USA) i eksperta w obszarze inwazyjnych metod leczenia bólów głowy. Miałam zaszczyt prowadzić wraz z nim warsztaty dla neurologów w Katowicach (2 września 2016r) i w Krakowie (8 maja 2017r).

W warsztatach uczestniczyli lekarze z całej Polski, specjalizujący się w leczeniu toksyną botulinową. Poszerzali oni wiedzę praktyczną i wymieniali własne doświadczenia.

Widzowie "Wiadomości TVP" dowiedzieli się o nowych metodach leczenia choroby Parkinsona.

23 marca 2018 w Warszawie odbyły się kolejne Warsztaty dla Dziennikarzy Medycznych poświęcone koordynowanej opiece nad pacjentami z chorobą Parkinsona. Spotkalam się wówczas z przedstawicielami mediów, wybitnymi dziennikarzami i reporterami, którzy zajmują się tematyką medyczną. Miałam okazję przybliżyć im specyfikę choroby Parkinsona i potrzebę kompleksowej i usystematyzowanej opieki nad pacjentami.
Temat ten był z kolei wiodącym obszarem dyskusji podczas organizowanej przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia konferencji naukowo-eksperckiej pt. „Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – szansa czy konieczność”. Obecny na spotkaniu szef NFZ Andrzej Jacyna zapowiedział, że w tym roku ruszy program pilotażowy wdrażający model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona.
Wiadomości TVP
Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging
W dniach 9-11 marca 2018r w Warszawie odbył się Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging i XIX Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. W tym roku zgromadził aż 1300 uczestników. Miałam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu, w charakterze wykładowcy, przedstawiając lekarzom aktualne rekomendacje w zakresie leczenia przewlekłej migreny toksyną botulinową.
Temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem lekarzy stosujących ten lek do celów estetycznych, co świadczy o potrzebie poszerzenia ich wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania toksyny botulinowej u chorych z migreną.
W dniach 8-10 marca 2018 roku w Katowicach odbyła się trzecia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - III Health Challenges Congress (HCC 2018), w którym brałam aktywny udział. Tu największe w skali kraju wydarzenie, gdzie spotkają się wybitni specjaliści z dziedziny medycyny, nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Kongres jest miejscem, gdzie toczą się debaty dotyczące kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia. Ideą przewodnią tegorocznego spotkania były wyzwania terapeutyczne i organizacyjno-finansowe, którym należy sprostać kształtując system opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.
Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress

Jednym z tematów poruszanych w czasie kongresu była rola nowych technologii medycznych w opiece nad pacjentami. Debata, do której otrzymałam zaproszenie, organizowana przez POLMED, miała szczególny charakter i różniła się od pozostałych paneli dyskusyjnych. Uczestniczyli w niej bowiem zarówno lekarza jak i pacjenci, u których zastosowano innowacyjne wyroby medyczne takie jak np. stymulatory mózgu czy nowoczesne protezy kończyn. Minister Lukasz Szumowski obecny na kongresie, spontanicznie postanowił również wziąć w niej udział. Chorzy podzielili się swoimi historiami i opowiedzieli jak nowe technologie odmieniły ich życie. Wśród nich była pani Lucyna, którą mam zaszczyt się opiekować. Dla mnie ta debata miała szczególne znaczenie, ponieważ od wielu lat prowadzę chorych ze stymulatorami mózgu widząc jak wiele w życiu chorego może zmienić zastosowanie odpowiednio dobranych nowoczesnych a zarazem w pełni dostępnych metod terapii.

Podczas spotkania zaprezentowano film inaugurujący kampanię społeczną „Innowacyjne wyroby medyczne ratują życie i zdrowie pacjentów”.

Zapraszam do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=thG3DXtRmgE

11-14 pażdziernika 2017r, w Gdańsku, odbył się najważniejszy krajowy kongres neurologiczny - XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Odbyły się wówczas kolejne warsztaty edukacyjne dla lekarzy zainteresowanych leczeniem toksyną botulinową przewlekłej migreny. Prowadziłam je wraz z wybitnym specjalistą z zakresu bólów głowy, prof.Julio Pascualem, z University Hospital Marqués de Valdecilla w Santander (Hiszpania).
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności