plende

Czym przewlekła migrena różni się od zwykłego napadu migreny?

Przewlekła migrena polega na utrzymywaniu się częstych i silnych dolegliwości bólowych, które wcześniej pojawiały się tylko okresowo, a także braku lub bardzo słabej reakcji na stosowane leki przeciwbólowe. Bóle głowy występują wtedy min. przez 15 dni w miesiącu.  Większość chorych skarży się na codzienne, uporczywe bóle głowy, które znacznie ograniczają codzienne funkcjonowanie.

Jak powstaje przewlekła migrena?

Proces chronifikacji migreny dotyczy 2,5%-4,6% chorych/rok i polega na stopniowej intensyfikacji nasilenia oraz częstości występowania bólów głowy, najczęściej współistniejąc z komponentą polekową (tzw. polekowe bóle głowy z odbicia, ang. Medication Overuse Headache, MOH). MOH definiowane są jako >10 dni/miesiąc pobierania tryptanów, ergotaminy lub opioidów lub >15 dni/miesiąc pobierania NLPZ lub kombinacji min. 2 leków [Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS), 2013]. Co ciekawe, u ok. 50% chorych z przewlekłą migreną odstawienie leków p/bólowych powoduje redukcję częstości bólu głowy i powrót do migreny epizodycznej. To obrazuje jak niebezpiecznym zjawiskiem dla chorego może być stałe pobieranie leków przeciwbólowych. Obecnie chorzy mają nieograniczony dostęp do leków bez recepty, ale i nieświadomość zagrożeń z tego wynikających. Prowadzi to do zwiększania dawki leku lub używania koktajli lekowych, a także zwiększa ryzyko uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Jaka jest definicja przewlekłej migreny?

 Z uwagi na wspomnianą komponentę polekową definicja przewlekłej migreny obejmuje ból głowy (typu napięciowego i/lub migrenowego) w czasie min. 15dni /mies przez >3 mies (przy czym ból migrenowy musi występować przez min. 8 dni/mies ), z- lub bez towarzyszących bólów głowy [Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS), 2013].

Jak można leczyć przewlekłą migrenę?

Przewlekła migrena wymaga stałej profilaktycznej farmakoterapii. Nie stosujemy tutaj klasycznych leków przeciwbólowych, gdyż ich nadużywanie może prowadzić do tzw. polekowych bólów głowy z odbicia. Błędne koło bólu głowy i sięgania po leki przeciwbólowe, które w konsekwencji tylko nasilają dolegliwości bólowe powoduje, że stan chorych stopniowo się pogarsza. Mamy kilka leków doustnych, które należy brać codziennie, aby zapobiec napadom migreny. Terapia ta obarczona jest jednak pewnymi niedogodnościami  i w niektórych przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub powoduje nieakceptowalne dla pacjenta objawy uboczne.W takich sytuacjach alternatywą jest nowoczesna terapia - leczenie toksyną botulinową.
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności