plende

Pomimo braku możliwości przyczynowego leczenia choroby Parkinsona, jej objawy ruchowe - sztywność mięśni, drżenie rąk i spowolnienie ruchowe stosunkowo łatwo poddają się farmakoterapii.

Leczenie polega przede wszystkim na uzupełnianiu niedoboru dopaminy w układzie nerwowym poprzez podawanie lewodopy - substancji, która ulega w mózgu przemianie do dopaminy, lub też tzw. agonistów dopaminy (np. pramipeksol, ropinirol, rotygotyna) czyli substancji naśladujących jej działanie i pobudzających receptory dopaminowe.
W terpii wykorzystuje się również substancje wpływające na inne receptory w ośrodkowym ukladzie nerwowym (np. amantadyna, selegilina, rasagilina, biperiden), dające również korzystny efekt przeciwparkinsonowski.
W początkowym okresie choroby większość pacjentów znakomicie odpowiada na taką dopaminową terapię zastępczą, a po włączeniu leków sprawność ruchowa spektakularnie się poprawia. Chorzy pobierają wtedy leki średnio 3 razy na dobę nie odczuwając nawrotu objawów parkinsonowskich pomiędzy dawkami, nawet po dłuższej przerwie nocnej. Ten okres dobrego funkcjonowania nazywany jest „miodowym miesiącem” i trwać może długo. Dobry efekt działania leków mimo rzadkiego ich pobierania wynika z tego, że w początkowym okresie choroby istnieją jeszcze w mózgu komórki produkujące i magazynujące dopaminę, choć jest ich wtedy już bardzo mało a ich funkcja jest ograniczona. Komórki te zdolne są jeszcze do przekształcania lewodopy w dopaminę i magazynowania jej, co jest niezwykle istotne w momencie, gdy stężenie leków we krwi spada - dopamina jest wówczas stale uwalniana z „magazynów” komórkowych i nie dochodzi do nawrotu objawów parkinsonowskich. Sprawność ruchowa pozostaje stabilna niemal przez całą dobę.

Niestety po kilku lub kilkunastu latach trwania choroby, w miarę jej postępu, odpowiedź na leczenie farmakologiczne może się pogarszać. Czas efektywnego działania leków skraca się i chorzy zaczynają odczuwać nawrót objawów. Prowadzi to do naprzemiennych okresów dobrej sprawności (stan ON – włączenia) i złej sprawności (stan OFF- wyłączenia), które nazywane są fluktuacjami ruchowymi. Dodatkowo często pojawiają się mimowolne ruchy kończyn lub całego ciała przypominające pląsanie (tzw. dyskinezy), które mogą być związane zarówno z nadmiernym jak i niedostatecznym działaniem leków. Przyczyną takich powikłań jest systematyczne obumieranie wspomnianych komórek produkujących dopaminę, aż do ich zupełnego braku. Wtedy przyjęty lek daje krótkotrwały efekt terapeutyczny, a gdy jego stężenie we krwi spada - nie dochodzi już do uwolnienia dopaminy z „magazynów”. Efekt leczenia jest pulsacyjny. Każda przyjęta tabletka daje poprawę, drżenie znika, sprawność ruchowa powraca, ale po krótkim czasie pacjent wraca do stanu zupełnej niesprawności, sztywności i niemożności poruszania się. Zdarza się, że taka zmiana sprawności następuje skokowo i nasilona sztywność uniemożliwiająca chodzenie pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie, np. w czasie spaceru czy na przejściu dla pieszych.
Stopień nasilenia fluktuacji ruchowych czy dyskinez u danego chorego jest sprawą indywidualną. Trudno znaleźć dwóch chorych z chorobą Parkinsona, którzy mieliby identyczny obraz kliniczny.

Obecność powikłań ruchowych może prowadzić do konieczności ciągłej modyfikacji stosowanego leczenia np. poprzez zwiększenie pojedynczej dawki lewodopy lub skrócenie odstępów między dawkami. W skrajnych przypadkach chorzy pobierają leki nawet kilkanaście razy dziennie co jest niezwykle uciążliwe. Dodatkowym utrudnieniem farmakoterapii są zaburzenia opróżniania żołądka i spowolnienie perystaltyki jelitowej, co stanowi przeszkodę w prawidłowym przechodzeniu lewodopy przez żołądek i jej wchłanianiu w dwunastnicy.

Rozwiązaniem są wówczas tzw. pompy lekowe - lewodopowa i apomorfinowa. Substancje lecznicze podawane są drogą podskórną lub bezpośrednio do dwunastnicy co pozwala utrzymać ich stały poziom w surowicy.

REHABILITACJA TAK SAMO WAŻNA JAK LEKI !

Niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, jednym z najważniejszych elementów postępowania w chorobie Parkinsona jest rehabilitacja. Powinna być ona wdrożona już w momencie rozpoznania.

Pacjenci z chorobą Parkinsona zmniejszają spontaniczną aktywność  ruchową, wyłączają się z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Koniecznością jest zatem przeciwdziałanie temu już od chwili rozpoznania choroby, nawet wtedy, gdy sprawność fizyczna nie jest jeszcze zaburzona.
Na podstawie wielu przeprowadzonych badań stwierdzono, że rehabilitacja ma działanie neuroprotekcyjne czyli zapobiega progresji choroby, zmniejsza zapotrzebowanie na leki parkinsonowskie oraz zapewnia utrzymanie sprawności chorego w możliwe najlepszej kondycji. Potrzeby i zakres postępowania rehabilitacyjnego u chorych na chorobę Parkinsona ustalane są dla każdego pacjenta indywidualnie. Każdy pacjent choruje inaczej i ma inną kompilację objawów ruchowych i pozaruchowych. Każdy pacjent jest też w innym stadium choroby.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

- wraz z Tobą i Twoimi Najbliższymi ustalimy najważniejsze cele ukierunkowanej rehabilitacji
- czas terapii i tempo ćwiczeń będzie uzależnione od Twoich fizycznych możliwości
- w terapii wykorzystamy metody neurorozwojowe NDT Bobath czy PNF
- dzięki odpowiedniej terapii spróbujemy ograniczyć lub zniwelować ilość upadków
- wykorzystując wirtualną rzeczywistość poprawimy Twoje tempo chodu i wydłużymy często skrócony krok
- zaproponujemy Ci różnorodne formy rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem sprzętów poprawiających Twoją równowagę i koordynację
- przedstawimy Ci zestaw ćwiczeń do kontynuacji w warunkach domowych
- nauczymy Cię jak poprawnie chodzić z kijami Nordic Walking
- w razie potrzeby wspólnie dobierzemy odpowiedni sprzęt ortopedyczny
- zaproponujemy Ci opiekę doświadczonych specjalistów neurologów, neuropsychologa, neurologopedy i dietetyka
- zapewnimy nocleg i transport na terenie Oświęcimia

TURNUSY REHABILITACYJNE W CHOROBIE PARKINSONA

Z myślą o naszych stałych pacjentach przygotowaliśmy specjalną stacjonarną ofertę rehabilitacyjną:

Jest to pakiet 6-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dedykowanego pacjentom z chorobą Parkinsona,
prowadzonego przez specjalistów z tej dziedziny:
- dr n. med. Magdalenę Boczarską-Jedynak – specjalistę neurologa
- mgr Magdalenę Bednar – fizjoterapeutę
- dr n. med. Bartłomieja Czechowicza – specjalistę fizjoterapeutę
- mgr Małgorzatę Bujak – neuropsychologa, neurologopedę

Terapia odbywa się w Klinice Rehabilitacji, Terapii Cyfrowej i Wirtualnej VR
Instytutu Zdrowia dr Boczarska-Jedynak w Oświęcimiu.

W ramach turnusu oferujemy Państwu indywidualnie dobraną:

- wysokospecjalistyczną rehabilitację ruchową (4 godz/dobę) ukierunkowaną na redukcję napięcia mięśniowego, poprawę ogólnej sprawności ruchowej, poprawę chodu, równowagi i koordynacji, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
- konsultację i opiekę dr Boczarskiej-Jedynak – doświadczonego neurologa-parkinsonologa
- konsultację i terapię neurologopedyczną
- ocenę neuropsychologiczną

W cenie turnusu oferujemy zakwaterowanie w niezależnych apartamentach mieszkalnych, o wysokim standardzie, tuż przy Zamku Piastowskim i przy atrakcyjnych Bulwarach z widokiem na rzekę Sołę. Apartamenty znajdują się
w tym samym budynku (osobne wejście) i mają powierzchnię 50m2 lub 70m2.

Wyżywienie – we własnym zakresie (w każdym apartamencie znajduje się w pełni wyposażona kuchnia).
Istnieje możliwość wykupienia posiłków w sąsiedniej restauracji hotelowej.

Cena specjalna 6-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z noclegami - 3600 zł
(cena regularna - 4200 zł – oszczędzasz 600 zł/tydz)

Dłuższe pobyty - cena ustalana indywidualnie.

Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami na terenie Oświęcimia i okolic tak, aby połączyć przyjemne
z pożytecznym: odpocząć, zwiedzić okolicę, a przede wszystkim poprawić swoją sprawność.
http://instytutboczarska.pl/oswiecim/

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 792 77 76 88

 
© Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności